Маршруттук баракчанын формасы жана өзгөчө абалда кайсы убакытта керек?
Саат 07.00дөн 20.00гө чейин азык-түлүк дүкөнүнө, дарыканага, медициналык мекемелерге баруудан тышкары, калган жарандардын жүрүүсү чектелет жана өздүгүн тастыктаган күбөлүк жана колго толтурулган маршруттук баракчасы болушу керек. Анда төмөнкү маалыматтар колго тортурулган болууга тийиш:
✔ Аты-жөнү;
✔ Телефон номери;
✔ Үйдөн чыккан себеби;
✔ Чыккан убактысы;
✔ Кайткан убактысы;
✔ Жашаган жери;
✔ Бара турган жери.

Банкка өтө зарыл болгон учурларда гана кайрылууга болот, алгач алардын өзгөчө абал учурундагы иштөө графигин тактап алганыңыз оң.

Open chat
Powered by